menu.svg

Jobb

Vi tar alt fra små blikkoppdrag for private til store næringsbygg med blikk, klima og ventilasjon. 

Ventilasjon sør som besitter og stor kompetanse, samt vi innehar tiltaksklassse 2 for prosjektering og utførelse slik at du kan være tygg på at jobben blir utført av profesjonelle fagfolk.