Vedlikehold

Ventilasjon Sør AS har stor kompetanse i service av alle typer Ventilasjonsanlegg.

Våre serviceavtaler sikrer kundene anlegg som fungerer godt – også lenge etter at de er overlevert. Våre folk kontrollerer anleggene i fastsatte tidsintervaller, skifter filter og justerer dem samtidig som vi foretar nødvendig utskifting av deler.

Dersom det likevel skulle oppstå akutte problemer, rykker vi ut på kort varsel og utbedrer feilene.

Ta kontakt for uforpliktende tilbud tlf 401 82000.